'Damage control surgery' bij polytraumapatiënten
Open

Stand van zaken
08-07-2006
C.S. Andeweg, N.M. Vingerhoedt, A.B. van Vugt en M.H.T.M. Haerkens

- De zorg in de prehospitale fase en de reanimatie van de multitraumapatiënt zijn de laatste jaren sterk verbeterd. Dit heeft ertoe geleid dat steeds meer patiënten na een trauma het ziekenhuis levend bereiken.

- De behandeling van multitraumapatiënten vereist een andere aanpak dan van reguliere traumapatiënten vanwege de metabole ontregelingen die deze patiëntengroep bedreigen. Hierop is het concept van ‘damage control surgery’ (DCS) ontwikkeld met als voornaamste doel de levensbedreigende situatie waarin de patiënt zich bevindt onder controle te krijgen zonder meteen definitief herstel van de aanwezige letsels uit te voeren.

- DCS beschrijft een trifasische benadering voor letsels van het abdomen, thorax, bekken en extremiteiten.

- De eerste fase is erop gericht middels chirurgische interventie de bloeding te stoppen en verdere contaminatie te voorkomen. In de tweede fase staat de reanimatie van de patiënt op de Intensive Care centraal en de derde fase heeft als doel het definitief repareren van de letsels.

- Ondanks de matige bewijskracht van de literatuur over DCS lijkt deze methode door de reductie in sterfte, mits tijdig en op de juiste wijze toegepast, een veelbelovende techniek te zijn.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1503-7