Dagelijks functioneren en zorggebruik onder personen van 85 jaar en ouder

Onderzoek
A. Bootsma-van der Wiel
R.G.J. Westendorp
D.L. Knook
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:2170-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventariseren van het dagelijks functioneren, het zorggebruik en de daarmee samenhangende indicatoren bij mensen van 85 jaar en ouder.

Opzet

Dwarsdoorsnedeonderzoek.

Plaats

Algemene bevolking van de gemeente Leiden.

Methode

Uit het bevolkingsbestand van de inwoners van 85 jaar en ouder uit de gemeente Leiden werd een willekeurige steekproef getrokken. In totaal werden 239 ‘oudste ouderen’ (respons 83) door een arts-onderzoeker bezocht, in 1991‘92. Met een medische anamnese en gestandaardiseerde vragenlijsten werden gezondheid (gewrichtsaandoening, hart- en vaatziekte, diabetes mellitus, ziekte van Parkinson; stoornissen in cognitie, visus, gehoor; mobiliteitbeperking), dagelijks functioneren (zelfverzorgende en huishoudelijke activiteiten) en zorggebruik (informele hulp door buren of familie, gezins- of bejaardenhulp, wijkverpleegkundige hulp, particuliere hulp) in kaart gebracht. Statistische analysen werden uitgevoerd met behulp van niet-parametrische toetsen en logistische regressie.

Resultaten

Van de oudste ouderen woonden 111 (46) zelfstandig, van wie 67 (28 van de totale groep) geen professionele hulp had. Vrijwel alle ouderen gaven één of meer problemen in de gezondheid aan. In totaal hadden 129 vrouwen (77) en 43 mannen (61) beperkingen in zelfverzorgende en (of) huishoudelijke activiteiten. Deze beperkingen hingen vooral samen met stoornissen in cognitie, visus en mobiliteit. Ze waren minder gecorreleerd aan chronische ziekten en niet aan gehoorstoornissen. Beperkingen in het dagelijks functioneren waren sterk gecorreleerd aan de woonsituatie. Dit verband was vooral aanwezig bij vrouwen. Bij mannen was vooral het alleen zijn gecorreleerd aan het wonen in een verzorgings- of verpleeghuis. Onder zelfstandig wonende ouderen hingen beperkingen in het dagelijks functioneren samen met het zorggebruik, met uitzondering van de particuliere hulp.

Conclusie

Een kwart van de oudste ouderen woonde zelfstandig zonder professionele hulp. Er bestonden aanzienlijke sekseverschillen in de relatie tussen dagelijks functioneren en zorggebruik.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Algemene Interne Geneeskunde, sectie Gerontologie en Geriatrie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Mw.A.Bootsma-van der Wiel, arts; dr.R.G.J.Westendorp, internist-epidemioloog (tevens: afd. Klinische Epidemiologie); prof.dr.D.L.Knook, gerontoloog.

Contact mw.A.Bootsma-van der Wiel

Ook interessant

Reacties