Curriculum 2000: patiënt-georiënteerd onderwijs aan de medische faculteit Groningen

Perspectief
H.J.M. van Rossum
L. Wijnandts
K. Meijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1184-7

Een nieuw medisch curriculum: waarom?

In januari 1989 besloot de Faculteit der Geneeskunde in Groningen dat het curriculum compleet vernieuwd moest worden. Het oude curriculum bevatte weliswaar vele goede elementen, maar het programma als geheel voldeed niet meer aan eisen van doelgerichtheid, doelmatigheid en bestuurbaarheid. De studenten zagen slechts sporadisch patiënten in de eerste 4 jaar; er ontbraken expliciete, door docenten gedragen doelstellingen voor de opleiding; het onderwijsprogramma werd inefficiënt uitgevoerd; en het programma was zo vol dat nieuwe ontwikkelingen geen plaats konden krijgen.

Het nieuwe programma, Curriculum 2000 gedoopt, zal artsen moeten opleveren die kunnen functioneren als assistent-geneeskundige en die kennis-inhoudelijk, medisch-professioneel en wetenschappelijk voldoende zijn toegerust voor deze taak. Met de volgende punten kan het programma gekarakteriseerd worden:

– patiënten staan centraal in het programma

Vanaf het begin van de studie zien studenten tenminste 1 echte patiënt per week. Studenten leren actief. Zij verwerven kennis en vaardigheden binnen…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Groningen, faculteit der Geneeskunde, afd. Onderwijs, Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen.

Prof.dr.H.J.M.van Rossum, medisch onderwijscoördinator en projectleider Curriculum 2000; mw.L.Wijnandts en mw.K.Meijer, medisch studenten en leden projectgroep Curriculum 2000.

Contact prof.dr.H.J.M.van Rossum

Ook interessant

Reacties