CT-hersenen bij verdenking op meningitis? Eerst antibiotica!

Opinie
Korné Jellema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3601
Abstract

Een patiënt met bacteriële meningitis is een medisch spoedgeval. Snelle diagnostiek en behandeling zijn bij deze patiënt van levensbelang. Patiënten met bacteriële meningitis worden echter niet beter van een lumbaalpunctie of een CT-hersenen. De enige zinvolle behandeling is tijdig starten met antibiotica.

Een lumbaalpunctie (LP) is vaak nodig om een verwekker te isoleren bij patiënten met een verdenking op bacteriële meningitis. Hersenverplaatsing door een ruimte-innemend proces of door gegeneraliseerd oedeem is een contra-indicatie voor een LP. De LP kan namelijk leiden tot toename van hersenverplaatsing met inklemming en overlijden als gevolg.

De richtlijn over bacteriële meningitis geeft aan dat een CT-hersenen is geïndiceerd vóór het verrichten van een LP bij kinderen en volwassenen met verdenking op bacteriële meningitis en focale neurologische uitval (exclusief hersenzenuwuitval), epileptische insulten, papiloedeem, gedaald bewustzijn (Glasgow-comascore < 10) of een ernstige immunodeficiëntie.1 Al deze indicaties betreffen factoren die een ruimte-innemend proces waarschijnlijker maken.

Elders in dit tijdschrift wordt een studie gepresenteerd waarin de relatie tussen bevindingen op de CT-hersenen en acute verslechtering bij patiënten met bacteriële meningitis is onderzocht.2 Er vallen drie zaken op.

Ten eerste is het percentage cerebrale inklemming laag, waarbij het echter niet…

Auteursinformatie

Haaglanden Medisch Centrum, afd. Neurologie, Den Haag: dr. K. Jellema, neuroloog.

Contact K. Jellema (k.jellema@haaglandenmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Korné Jellema ICMJE-formulier
CT-hersenen, lumbaalpunctie en klinische achteruitgang bij bacteriële meningitis*

Ook interessant

Reacties