CT combineren met scintigrafie: SPECT-CT en PET-CT

Klinische praktijk
Stefan Vöö
Thijs M.A. van Dongen
Jérôme J. Waterval
Paul Willems
Felix Mottaghy
Boudewijn Brans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2792
Abstract

Samenvatting

  • Er heeft de laatste jaren een snelle ingebruikname plaatsgehad van tomografische en hybride scanners in de nucleaire geneeskunde: ‘single photon’-emissietomografie (SPECT)-CT en positronemissietomografie(PET)-CT.

  • SPECT-CT- en PET-CT-technieken leiden tot een hogere diagnostische accuratesse dan de conventionele (niet-tomografisch, niet-hybride) botscintigrafie (botscan).

  • Verschillen tussen een botscan met 99mTc-hydroxymethyleendifosfonaat(HDP)-SPECT-CT of met 99mTc-methyleendifosfonaat(MDP)-SPECT-CT en 18F-fluoride-PET-CT-botscan liggen in de beeldkwaliteit, de uitvoering, de kwantificatiemogelijkheden, de stralingsbelasting en de kostprijs.

  • Indicaties voor deze technieken lijken vooral te liggen in de in vergelijking met de botscan accuratere detectie van skeletmetastasen en daarnaast, bij patiënten met onverklaarde musculoskeletale pijn, in de diagnostische fase na conventioneel röntgenonderzoek of MRI, en voor de kwantificatie van botmetabolisme.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, Maastricht.

Afd. Nucleaire Geneeskunde: drs. S. Vöö, aios nucleaire geneeskunde; prof.dr. F. Motthagy en dr. B. Brans, nucleair-geneeskundigen.

Afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde: drs. T.M.A. van Dongen, arts-onderzoeker (thans: Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, UMCU, Utrecht); drs. J.J. Waterval, aios Keel-, Neus- en Oorheelkunde.

Afd. Orthopedie: drs. P. Willems, orthopedisch chirurg.

Contact dr. B. Brans (b.brans@mumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 juli 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties