Crystal meth – een nieuwkomer

Klinische praktijk
Dorien M. Salet
Jiri Moekotte
Aman K. Singh
Mahi Dzelili
A.J. (Jos) Kooter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5684
Abstract

Dames en Heren,

Methamfetamine, oftewel crystal meth, is een synthetische drug met een opwekkend effect. De productie en het gebruik van crystal meth in Nederland nam de afgelopen jaren sterk toe. Daarom is het voor zorgverleners belangrijk op de hoogte te zijn van de gevolgen van het gebruik van de drug. Aan de hand van de ziektegeschiedenis van 2 patiënten belichten wij verschillende aspecten van crystalmethgebruik. De eerste patiënt werd ambulant behandeld voor chronische verslavingsproblematiek. Een tweede patiënt kwam met een acute intoxicatie op de Spoedeisende Hulp.

Patiënt A, een 39-jarige man werd door de huisarts verwezen naar een kliniek voor ambulante verslavingszorg vanwege een chronische verslaving aan met name crystal meth. In de voorgeschiedenis had hij een hiv-infectie en PTSS.

Wij zagen een verzorgde man en bij het lichamelijk onderzoek vonden wij geen bijzonderheden. In het laboratoriumonderzoek, dat verricht wordt bij de aanmelding van een patiënt bij de verslavingskliniek, werden geen afwijkingen gezien.

2 jaar voor de verwijzing was patiënt reeds kortdurend ambulant behandeld vanwege zijn crystalmethverslaving, maar sindsdien had hij weer enkele terugvallen. Hierdoor ondervond patiënt problemen op sociaal gebied. Zo was zijn relatie onlangs verbroken en raakte hij sociaal geïsoleerd. Ook had hij problemen op maatschappelijk vlak; hij had sinds enige tijd geen betaald werk meer en leefde van een WW-uitkering.

Patiënt gebruikte crystal meth alleen tijdens ‘chemsex’, waarbij hij het middel zowel anaal als intraveneus toediende voor een snel en intens effect. Het…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam: Afd. Interne Geneeskunde: D.M. Salet, BSc, semi-arts; drs. A.J. Kooter, internist. Afd. Spoedeisende Hulp: drs. M. Dzelili, SEH-arts. Dijklander Ziekenhuis, afd. Spoedeisend Hulp, Hoorn: drs. J. Moekotte, anios. OLVG, afd. Neurologie, Amsterdam: drs. A.K. Singh, aios.

Contact D.M. Salet (dmsalet@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. Camiel de Roij van Zuijdewijn, arts in opleiding tot klinisch farmacoloog en internist, gaf informatie over kruisreactiviteit bij de toxicologische screening van de urine. Drs. Patrice Meerbeek, psycholoog en behandelaar bij Jellinek, leverde de casus van patiënt A aan. Dr. Jelmer Weijs, verslavingsarts, gaf informatie over de langetermijngevolgen van chronisch gebruik van crystal meth bij chemsex.

Auteur Belangenverstrengeling
Dorien M. Salet ICMJE-formulier
Jiri Moekotte ICMJE-formulier
Aman K. Singh ICMJE-formulier
Mahi Dzelili ICMJE-formulier
A.J. (Jos) Kooter ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Jan
J. van der Meulen

De auteurs schrijven; "De nierinsufficiëntie duidden wij als passend bij rabdomyolyse. De disproportioneel verhoogde creatinine concentratie kan mede het gevolg zijn spierafbraak. Wij behandelden patiënt met een infuus met Ringerlactaat (5 l/24h)". Een merkwaardige vloeistof die ze toedienen want er is lactaat in overvloed. Bij de spierafbraak komt melkzuur vrij (1). De behandeling had moeten zijn 1L 0,9% NaCl afgewisseld met 1L 5% dextrose waaraan 100 ml 8,4% Natrium bicarbonaat is toegevoegd (2).

Referenties

1. Storgaard M, Rasmussen K, Ebskov B. Traumatic rhabdomyolysis. Physiopathology and treatment. Ugeskr Laeger. 1998;160:987-90.

2. Efstratiadis G, Voulgaridou A, Nikiforou D, Kyventidis A, Kourkouni E, Vergoulas G. Rhabdomyolysis updated. Hippokratia. 2007;11:129-137.