Cross-overstudies

Methodologie van onderzoek 10
Stand van zaken
28-12-2012
Tobias N. Bonten, Bob Siegerink en Johanna G. van der Bom
  • Voor een gerandomiseerde studie met parallelle groepen zijn vaak grote aantallen patiënten nodig; dit brengt tijd en kosten met zich mee.

  • In sommige gevallen kan een gerandomiseerde cross-overstudie een voordeliger en efficiënter alternatief zijn.

  • Cross-overstudies kunnen gebruikt worden bij chronische aandoeningen waarbij het effect van de behandeling tijdelijk is.

  • Elke deelnemer krijgt in opeenvolgende perioden alle behandelingen, waarbij de uitkomsten gemeten worden aan het eind van elke periode.

  • Meestal is maar een kwart van het totale patiëntenaantal van een studie met parallelle groepen nodig.

  • Resultaten worden mogelijk beïnvloed door ‘carry over’-effecten en periode-effecten, die voorkomen kunnen worden door een uitwasperiode van voldoende duur in te bouwen en door te randomiseren.

  • Uitval van deelnemers is een groter probleem voor cross-overstudies dan voor studies met parallelle groepen.