Methodologie van onderzoek 10

Cross-overstudies

Klinische praktijk
Tobias N. Bonten
Bob Siegerink
Johanna G. van der Bom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5542
Abstract

Samenvatting

  • Voor een gerandomiseerde studie met parallelle groepen zijn vaak grote aantallen patiënten nodig; dit brengt tijd en kosten met zich mee.

  • In sommige gevallen kan een gerandomiseerde cross-overstudie een voordeliger en efficiënter alternatief zijn.

  • Cross-overstudies kunnen gebruikt worden bij chronische aandoeningen waarbij het effect van de behandeling tijdelijk is.

  • Elke deelnemer krijgt in opeenvolgende perioden alle behandelingen, waarbij de uitkomsten gemeten worden aan het eind van elke periode.

  • Meestal is maar een kwart van het totale patiëntenaantal van een studie met parallelle groepen nodig.

  • Resultaten worden mogelijk beïnvloed door ‘carry over’-effecten en periode-effecten, die voorkomen kunnen worden door een uitwasperiode van voldoende duur in te bouwen en door te randomiseren.

  • Uitval van deelnemers is een groter probleem voor cross-overstudies dan voor studies met parallelle groepen.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Klinische Epidemiologie, Leiden.

Contact drs. T.N. Bonten (t.n.bonten@lumc.nl)

Verantwoording

Prof. dr. Theo Stijnen, statisticus (afd. Medische Statistiek LUMC) leverde commentaar op een deel van dit artikel.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 31 oktober 2011

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Methodologie van onderzoek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties