CPAP bij slaapapneusyndroom: klein effect op bloeddruk

Onderzoek
Willem Jan W. Bos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3097
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Patiënten met het slaapapneusyndroom hebben vaak een verhoogde bloeddruk, waarschijnlijk door nachtelijke sympathicusactivatie. Eerdere onderzoeken lieten een wisselend effect zien van behandeling met continue positievedrukbeademing (‘continuous positive airway pressure’ (CPAP)) op de bloeddruk.

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van behandeling met CPAP op de bloeddruk bij patiënten met hypertensie én het slaapapneusyndroom?

Hoe werd dit onderzocht?

In een multicenter, dubbelblind, gerandomiseerd en placebogecontroleerd onderzoek werden 169 patiënten met het slaapapneusyndroom en hypertensie (spreekuurbloeddruk > 140/90 mmHg) met CPAP behandeld, en 171 met ‘sham’-CPAP. De 24-uursbloeddruk werd gemeten vóór en na 3 maanden behandeling.

Belangrijkste resultaten

De 24-uursbloeddruk in de CPAP-groep daalde licht: systolisch: 2,1 mmHg (95%-BI: 0,4-3,7); diastolisch: 1,3 mmHg (95%-BI: 0,2-2,3). De nachtelijke bloeddruk daalde sterker: systolisch: 3,1 mmHg (95%-BI: 0,9-5,2); diastolisch: 1,5 mmHg (95%-BI: 0,1-3,0).

Figuur 1

Consequenties voor de praktijk

Het effect van CPAP op de bloeddruk is statistisch significant, maar in deze placebo-gecontroleerde studie zwakker dan verwacht, en van beperkte klinische relevantie. Het effect kan onderschat zijn doordat patiënten geselecteerd werden op grond van de spreekuurbloeddruk. Het bloeddrukverlagende effect van CPAP was sterker bij patiënten die bij 24-uursmeting werkelijk hypertensie hadden (60% van de patiënten), en ook bij die patiënten die de behandeling meer dan 3 uur per nacht volhielden. Bij patiënten met hypertensie die met CPAP behandeld moeten worden voor het slaapapneusyndroom, kan een licht bloeddrukverlagend effect optreden. Het lijkt de moeite waard bij patiënten met hypertensie naar nachtelijke apneus te vragen.

Literatuur
  1. Durán-Cantolla J, Aizpuru F, Montserrat JM, et al. Continuous positive airway pressure as treatment for systemic hypertension in people with obstructive sleep apnoea: randomised controlled trial. BMJ. 2010;341:c5991.

Auteursinformatie

Contact (w.bos@antoniusziekenhuis.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties