Covid-19-geassocieerde hyperinflammatie

Hyperinflammatoire status met perimyocarditis bij een 15-jarig meisje
Klinische les
23-10-2020
Marjolein Blink, Emilie P. Buddingh’, Luc H.P.M. Filippini, Daniëlle M.C. Brinkman, Simone A. Joosten en Richard H. Klein

Dames en Heren,

Eind april publiceerden kinderintensivisten uit het Verenigd Koninkrijk in een brief aan collega-kinderartsen dat er een toename leek te zijn van het aantal kinderen met een Kawasaki-achtig ziektebeeld, en dat er bij een deel van de patiënten aanwijzingen waren voor een recente infectie met SARS-CoV-2.

Hier presenteren wij een typische ziektegeschiedenis van wat inmiddels ‘paediatric multisystem inflammatory syndrome temporally related to SARS-CoV-2’ (PIMS-TS) of ‘multisystem inflammatory syndrome in children and adolescents with COVID-19’ (MIS-C) wordt genoemd.

 

Patiënte, een 15-jarig meisje met een blanco voorgeschiedenis, kwam naar de Spoedeisende Hulp van ons ziekenhuis omdat zij sinds 5 dagen koorts had en last had van hoesten, pijn in de maagstreek en diarree. Zij klaagde over pijn op de borst die verergerde bij liggen. Ze had geen respiratoire symptomen gehad in de periode voorafgaand aan deze ziekte-episode en was niet in nauw contact geweest met andere mensen met respiratoire klachten.

Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een alert, tachypnoïsch meisje (ademfrequentie 24/min) met een verhoogde hartfrequentie (130/min), een bloeddruk van 90/50 mm Hg en koude acra, maar centraal (op het sternum) vonden wij geen afwijkingen van de capillaire refill. De saturatie was 95-97% onder toediening van zuurstof (2 l/min). Er waren bij auscultatie ...