Correlatie tussen subklinische schildklierfunctiestoornissen en toegenomen sterfte bij hartpatiënten

Nieuws
W.M. Wiersinga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:171-2

De klinische relevantie van subklinische hypothyreoïdie en subklinische hyperthyreoïdie is nog steeds niet geheel duidelijk. In een groot prospectief onderzoek gingen Iervasi et al. na of er een verband is met een hoger sterfterisico bij patiënten met al dan niet ischemische hartziekte.1

Geïncludeerd werden alle 4368 patiënten die in…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties