Voorspelling iets nauwkeuriger, meerwaarde toch onzeker

Coronaire calciumscore en cardiovasculair risico

Een stenen hart.
Josephine M.J. Stoffels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5182

Met de coronaire calciumscore kan bij sommige mensen het cardiovasculaire risico iets nauwkeuriger voorspeld worden dan wanneer alleen traditionele cardiovasculaire risicofactoren worden gebruikt. Maar de toegevoegde waarde voor primaire preventie is gering en klinische relevantie is niet bewezen.

Zo luidt de conclusie van een recente systematische review en meta-analyse (JAMA Int Med. 2022; online 25 april). De onderzoekers vonden 6 cohortonderzoeken (waarvan 5 uit West-Europa) waarin de meerwaarde van de coronaire calciumscore boven op een traditionele risicoberekening werd onderzocht voor primaire preventie. Deze onderzoeken hadden 470…

De meerwaarde van de coronaire calciumscore
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties