Continue glucosemeting kan bijdragen aan veilige en scherpe instelling bij kinderen met diabetes mellitus

Onderzoek
B.C. Kolb
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1707

Een belangrijke uitkomst van de ‘Diabetes control and complications trial’ is het belang van een goede bloedglucose-instelling ter vermindering van microvasculaire complicaties bij type-1-diabetes.1 Echter, intensievere insulinetherapie verhoogt het aantal ernstige hypoglykemieën.

Reden voor Chase et al. om te bezien of continue subcutane glucosemonitoring (CSGM) kan bijdragen aan het…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties