Continue subcutane insuline-infusie bij diabetes mellitus type 1 en 2: lagere HbA1c-waarden en grote patiëntentevredenheid

Onderzoek
J.M. de Borst
A. Berghout
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2021-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventariseren van de HbA1c-waarden en de tevredenheid van patiënten met diabetes mellitus die waren overgegaan van multipele subcutane insuline-injecties op continue subcutane insuline-infusie (CSII).

Opzet

Retrospectief.

Methode

Gegevens werden verzameld en geëvalueerd van alle patiënten met diabetes mellitus, type 1 of 2, die met CSII waren begonnen in de periode 1 januari 1999-31 december 2001, in het Medisch Centrum Rijnmond-Zuid, locatie Zuider, te Rotterdam. De gegevens betroffen insulinedosering en HbA1c-percentages vóór en 3 maanden na aanvang van CSII, en tevredenheid van de patiënten op een schaal van 1 (slecht)-10 (goed).

Resultaten

Er waren 57 patiënten gestart; 2 van hen staakten CSII binnen enkele maanden. Van de overige 55 patiënten hadden 36 diabetes type 1, van wie 15 mannen, met een gemiddelde leeftijd van 36,1 jaar, en 19 hadden diabetes type 2, onder wie 8 mannen, met een gemiddelde leeftijd van 49,7 jaar. Slechte regulatie van de glucoseconcentratie was de voornaamste reden (n = 40; 73) om over te schakelen op CSII. Bij de 36 patiënten met diabetes type 1 was de insulinedosis vóór en tijdens CSII nagenoeg gelijk, terwijl het gemiddelde HbA1c-percentage daalde van 8,2 (SD: 1,2) naar 7,3 (SD: 1,0; p = 0,0005). Bij de 19 patiënten met diabetes type 2 trad eveneens geen statistisch significante verandering op van de insulinedosis, terwijl het HbA1c-percentage daalde van 8,1 (SD: 1,0) naar 7,6 (SD: 1,1; p = 0,056). De 47 ondervraagde patiënten waren allen tevreden over de behandeling; de gemiddelde score was 8,3 voor de patiënten met diabetes mellitus type 1 en 8,1 voor de patiënten met diabetes mellitus type 2.

Conclusie

Na 3 maanden gebruik van CSII waren de gemiddelde HbA1c-percentages lager dan tijdens de voorafgaande multipele subcutane insuline-injecties. De patiënten waren tevreden over het gebruiksgemak van de behandeling.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Rijnmond-Zuid, locatie Zuider, vakgroep Interne Geneeskunde, Groene Hilledijk 315, 3075 EA Rotterdam.

Mw.J.M.de Borst, assistent-geneeskundige; dr.A.Berghout, internist-endocrinoloog.

Contact mw.J.M.de Borst

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties