Consultvoering bij breedsprakige patiënten: 10 tips

Stand van zaken
18-05-2016
Esther Giroldi, Wemke Veldhuijzen, Frits Bareman, Herman Bueving, Trudy van der Weijden, Cees van der Vleuten en Jean Muris

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, Maastricht.

Afd. Huisartsgeneeskunde: drs. E. Giroldi, onderzoeker; dr. W. Veldhuijzen, huisarts-onderzoeker; prof.dr. T. van der Weijden, arts-epidemioloog; prof.dr. J. Muris, huisarts.

Afd. Onderwijsontwikkeling en -onderzoek: prof.dr. C. van der Vleuten, psycholoog.

Erasmus MC, afd. Huisartsgeneeskunde, Rotterdam.

Drs. F. Bareman, gedragswetenschapper; dr. H. Bueving, huisarts.

Contactpersoon: drs. E. Giroldi (esther.giroldi@maastrichtuniversity.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Esther GiroldiICMJE-formulier
Wemke VeldhuijzenICMJE-formulier
Frits BaremanICMJE-formulier
Herman BuevingICMJE-formulier
Trudy van der WeijdenICMJE-formulier
Cees van der VleutenICMJE-formulier
Jean MurisICMJE-formulier