Systematische en stapsgewijze behandelstrategie

Conservatieve behandeling van heup- en knieartrose

Klinische praktijk
Cornelia H.M. van den Ende
Sita M.A. Bierma-Zeinstra
Thea P.M. Vliet Vlieland
Bart A. Swierstra
Theo B. Voorn
Joost Dekker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1574
Abstract

Samenvatting

  • De huidige conservatieve behandeling van artrose van de heup en knie is heterogeen en suboptimaal.

  • Bestaande richtlijnen doen uitspraken over de eventuele indicaties voor afzonderlijke interventies, maar doen geen uitspraken over de volgorde van handelen.

  • Er is nu een nieuwe stapsgewijze behandelstrategie ontwikkeld in aanvulling op de richtlijnen.

  • Het doel is om het conservatieve beleid voor artrose te optimaliseren en te verduidelijken.

  • Daarnaast moet het de communicatie tussen patiënt en behandelaar en tussen behandelaars onderling bevorderen.

  • In de behandelstrategie worden relatief ingrijpende interventies pas overwogen na onvoldoende resultaat van eenvoudigere interventies.

  • Er is ook een zorgwijzer ontwikkeld die informatie bevat voor patiënten over artrose, de behandelmogelijkheden, de behandelaars en de behandelstrategie

Auteursinformatie

Sint Maartenskliniek, Nijmegen.

Dr. C.H.M. van den Ende, fysiotherapeut; dr. B.A. Swierstra, orthopedisch chirurg.

Erasmus Medisch Centrum, afd. Huisartsgeneeskunde, Rotterdam.

Dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra, fysiotherapeut.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Reumatologie en afd. Orthopedie, Leiden.

Dr. T.P.M. Vliet Vlieland, arts-epidemioloog.

Universitair Medisch Centrum St. Radboud, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen.

Prof.dr. T.B. Voorn, huisarts.

VU Medisch Centrum, afd. Revalidatiegeneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr. J. Dekker, psycholoog.

Contact dr. C.H.M. van den Ende (e.vandenende@maartenskliniek.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Het bestuur van de Bone and Joint Decade heeft een financiële vergoeding gegeven voor een projectleider (niet als auteur betrokken) en voor reis-, vergader-, en vacatiekosten.
Aanvaard op 24 februari 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties