Richtlijn en registratie

Diagnostiek en behandeling van perifeer arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit

Klinische praktijk
Anco Vahl
Bernard Elsman
Annefloor van Enst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D847
Abstract

Samenvatting

  • Met de modernisering van de richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit’ uit 2005 en het ontwikkelen van een audit is er een traject van doelmatigheid en transparantie bij de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) ingezet.
  • De belangrijkste aanbevelingen zijn dat patiënten die – bij voorkeur in het vaatlaboratorium – de diagnose ‘claudicatio intermittens’ hebben gekregen, in de eerste lijn kunnen worden behandeld met gesuperviseerde looptherapie en secundaire preventie. Verwijzing naar de tweede lijn hoeft pas te gebeuren wanneer invasieve therapie wordt overwogen, bijvoorbeeld bij onvoldoende vermindering van de klachten of bij patiënten die kritieke ischemie hebben of ontwikkelen.
  • Bij endovasculaire behandelingen is het niet nodig om routinematig stents te plaatsen, maar alleen als het angiografische resultaat van een dotter niet voldoende is.
  • Alle patiënten met PAV worden geregistreerd in de DAPA (DAPA staat voor ‘Dutch audit for peripheral arterial disease’), een register met 2 unieke eigenschappen: er zijn door patiënten gerapporteerde uitkomstmaten (‘patient reported outcome measures’, PROM’s) in vastgelegd en er vindt ‘case mix’-correctie plaats voor de PROM’s en de amputatievrije overleving door koppeling aan de verzekeraarsdatabase.
Auteursinformatie

OLVG, afd. Chirurgie, Amsterdam.

Dr. A. Vahl, vaatchirurg en klinisch epidemioloog.

Deventer Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Deventer.

Dr. B. Elsman, vaatchirurg.

Federatie Medisch Specialisten, afd. Kennisinstituut, Utrecht.

Dr. A. van Enst, senior adviseur.

Contact dr. A. Vahl (a.c.vahl@olvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Anco Vahl ICMJE-formulier
Bernard Elsman ICMJE-formulier
Annefloor van Enst ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties