Congenitale trombocytopenie bij volwassenen
Open

Casuïstiek
08-02-2011
Annette van Zweeden, Pieter Bot, Yves Smets en Wim Terpstra

Auteursinformatie

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Drs. A. van Zweeden, aios interne geneeskunde (thans: Academisch Medisch Centrum, Amsterdam); drs. P. Bot, aios interne geneeskunde (thans: aios cardiologie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam); dr. Y. Smets, internist-nefroloog; dr. W. Terpstra, internist-hematoloog.

Contactpersoon: drs. A. van Zweeden (a.a.vanzweeden@amc.nl)

Verantwoording

Dr. Anja Leyte, klinisch chemicus (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam) hielp bij de diagnostiek en leverde de illustraties voor dit artikel.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 21 oktober 2010