Complicaties van een intraveneus toedieningssysteem (Port-A-Cath) bij kinderen met een oncologische aandoening

Onderzoek
S.A.F. van de Graaf
P.A. Voûte
A. Vos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:830-3
Abstract

Samenvatting

Doel

Beschrijven van de complicaties bij gebruik van het Port-A-Cath (PAC)-systeem voor intraveneuze toediening bij kinderen.

Opzet

Retrospectief statusonderzoek.

Plaats

Emma Kinderziekenhuishet Kinder-AMC te Amsterdam.

Methode

In de periode januari 1989-december 1991 werden bij 66 kinderen in de leeftijd 0-20 jaar met een oncologische aandoening 70 PAC's geplaatst. De cumulatieve draagtijd bedroeg 27.981 dagen. In de statussen werden de complicaties nagegaan.

Resultaten

Bij 36 van de systemen traden één of meer complicaties op. Het betrof vooral infectie (16 maal) en verstopping (8 maal). Tip-dislocatie, secundair geïnfecteerd hematoom, lekkage, stolsel en infiltraat kwamen sporadisch voor. Bijna de helft van de complicaties kon met succes behandeld worden. In de overige gevallen moest de PAC verwijderd worden.

Conclusie

Met een PAC kan aan oncologische patiënten op eenvoudige wijze intraveneus medicatie worden gegeven, hetgeen de kwaliteit van leven verbetert. Complicaties komen echter regelmatig voor. Beperking van het aantal complicaties moet het begin zijn van een verdere perfectionering van het PAC-systeem.

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Limburg, Medische Faculteit, Maastricht.

S.A.F.van de Graaf, co-assistent.

Emma Kinderziekenhuishet Kinder-AMC, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Kinderoncologie: prof.dr.P.A.Voûte, kinderarts.

Afd. Kinderchirurgie: prof.dr.A.Vos, kinderchirurg.

Contact prof.dr.P.A.Voûte

Ook interessant

Reacties