Complicaties na intravesicale spoeling met Mycobacterium bovis BCG

Klinische les
10-05-2019
Bastiaan M. Privé, H.M. (Max) Bruins, Bert Mulder en D.M. (Rik) Somford

Dames en Heren,

Intravesicale spoeling met Mycobacterium bovis Bacillus Calmette-Guérin (BCG) is een van de behandelopties voor een intermediair of hooggradig, niet-spierinvasief urotheelcelcarcinoom van de blaas. In dit artikel presenteren wij 3 patiënten met een zeldzame complicatie na deze therapie. Het vaststellen van deze complicaties was een diagnostische uitdaging. Het doel van deze klinische les is professionals bewust te maken van het bestaan van deze zeldzame complicaties, in het bijzonder degenen die in aanraking komen met patiënten die BCG-spoelingen ondergaan, om te zorgen dat deze patiënten tijdig behandeld worden.

Intravesicale spoeling met Mycobacterium bovis Bacillus Calmette-Guérin (BCG) kan complicaties geven waarvan de klinische symptomen aspecifiek zijn. Een van die complicaties is een infectie met M. bovis BCG, maar deze infectie is buiten de blaas vaak moeilijk aantoonbaar, wat de diagnostiek verder bemoeilijkt. Ten slotte reageert M. bovis niet op conventionele breedspectrumantibiotica en is er een specifieke behandeling geïndiceerd. Wij zagen de volgende 3 patiënten met een zeldzame complicatie na intravesicale spoeling met M. bovis BCG.

 

Patiënt A, een 72 jarige man, werd op de Spoedeisende Hulp gezien met koorts tot 39,5°C, kort na de 7e intravesicale BCG-spoeling die hij kreeg voor een carcinoma in situ (CIS) van de blaas; de CIS was een half jaar eerder gediagnosticeerd. Zijn medische voorgeschiedenis vermeldde verder hypertensie en een pneumonie. Patiënt was klinisch ziek, maar hemodynamisch stabiel. Bij onderzoek van hart, longen en abdomen werden geen afwijkingen gevonden. Het bloedonderzoek gaf de volgende uitslagen (referentiewaarden tussen haakjes): leukocyten: 8,3 x 109/l (4,0-10,0); CRP: 188 ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing