Complicaties na een electieve operatie van een aneurysma van de aorta abdominalis

Onderzoek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1930

In een prospectief onderzoek, waaraan 5 ziekenhuizen in Nederland deelnamen, onderzochten Akkersdijk et al. de complicatiefrequentie bij een electieve operatie van een infrarenaal aneurysma van de aorta abdominalis bij 291 opeenvolgende patiënten. De mediane leeftijd van de patiënten was 69 (uitersten: 45-87) jaar. Bij 75 patiënten (26) deed zich een…

Ook interessant

Reacties