Complicaties van electieve operatie voor aneurysma aortae

Onderzoek
G.J.M. Akkersdijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2742-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventarisatie van complicaties van electieve standaardoperaties voor infrarenale aneurysmata aortae.

Opzet

Prospectief.

Methoden

Gegevens werden verzameld van patiënten die tussen 1 mei 1993 en 1 mei 1995 een electieve operatie ondergingen voor een infrarenaal aneurysma aortae in 5 ziekenhuizen in Utrecht, Den Haag, Leiden, Nieuwegein en Maastricht. Het ontstaan van complicaties werd geregistreerd volgens de richtlijnen van het Ad Hoc Committee on Reporting Standards.

Resultaten

De gegevens betroffen 291 opeenvolgende patiënten. Bij 75 (26) deed zich een complicatie voor: een geringe bij 22 patiënten (8; 95-betrouwbaarheidsinterval (95-BI): 5-11), een matig-ernstige bij 27 (9; 95-BI: 6-13) en een ernstige of fatale complicatie bij 26 patiënten (9; 95-BI: 6-13). Tijdens de opname overleden 12 patiënten (4; 95-BI: 2-7), onder wie 7 (58) door hartfalen. Er waren 63 patiënten (22) met een niet-fatale complicatie; de meest voorkomende waren van pulmonale (10) en cardiale aard (10). Patiënten met een cardiale voorgeschiedenis hadden een 5 maal zo groot risico op overlijden (95-BI: 1,1-24,0) en een 2,5 maal verhoogd risico op een niet-fatale complicatie (95-BI: 1,0-6,5). Overige risicofactoren waren oudere leeftijd en aanwezigheid van longziekte.

Auteursinformatie

Spaarne Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Postbus 354, 2100 AJ Heemstede.

Dr.G.J.M.Akkersdijk, chirurg.

Verantwoording

Namens de participanten van de 'Multicenter aneurysma studie', die achteraan dit artikel staan genoemd.

Ook interessant

Reacties