Complicaties en mislukkingen bij catheterisatie van de V. subclavia

Nieuws
J.P.E.N. Pierie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:460-1

Mansfield et al. onderzochten de risicofactoren voor complicaties en mislukkingen van het catheteriseren van een V. subclavia (VSC) en het mogelijke effect van echografische begeleiding bij deze ingreep.1 In een prospectief gerandomiseerd onderzoek werd bij 821 patiënten (bij 411 met echobegeleiding en bij 410 op de standaardmanier) electief een…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties