Communiceren met patiënten met SOLK

Kunst en kunde
Stand van zaken
19-03-2019
Henriëtte E. van der Horst en Tim C. olde Hartman

Samenvatting

  • De arts-patiëntrelatie kan onder druk komen te staan als er sprake is van somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK): artsen voelen zich vaak gefrustreerd omdat ze niet goed kunnen uitleggen waarom de patiënt klachten heeft, en patiënten voelen zich nogal eens niet serieus genomen en willen graag begrijpen waarom ze klachten hebben.
  • Onderzoek naar de invloed van de arts-patiëntrelatie en -communicatie bij SOLK levert een aantal aandachtspunten op voor de communicatie.
  • Grondig exploreren van alle klachtdimensies – dat wil zeggen: de somatische, cognitieve, emotionele, gedrags- en sociale dimensies – levert aanknopingspunten op voor wat er speelt bij de patiënt en voor het beleid.
  • Het bieden van een verklaring die voor de arts én de patiënt acceptabel is, is een belangrijke voorwaarde voor het opstellen en uitvoeren van het beleid.
  • Als de arts een positieve verwachting over het beloop uitspreekt, heeft dat een gunstige invloed op het beloop.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing