Sensitisatiemodel helpt bij acceptatie

Uitleg aan patiënten met onverklaarde klachten

Perspectief
Carine den Boer
Berend Terluin
C. Paul van Wilgen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4642
Abstract

Vaak blijven patiënten met chronische pijn of somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten eindeloos zoeken naar een onderliggende diagnose, met alle frustraties van dien. Hoe kunnen we deze patiënten helpen om hun klachten te begrijpen en te accepteren?

Samenvatting

Artsen en patiënten zijn vaak ontevreden over de behandeling van patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) of chronische pijn. Centrale sensitisatie (CS) speelt bij patiënten met chronische pijn en regelmatig ook bij patiënten met SOLK een belangrijke rol en kan door artsen worden gebruikt bij uitleg aan deze patiënten. Deze uitleg kan patiënten helpen hun klachten te begrijpen en te accepteren, waardoor ze afzien van verdere diagnostiek en overbodige behandelingen. Vervolgens kan de patiënt aan de hand van het biopsychosociale model zijn of haar klachten verminderen. De belangrijkste kenmerken van CS zijn: (a) een verhoogde gevoeligheid voor pijnprikkels (hyperalgesie), (b) het ervaren van pijn bij lichte prikkels (allodynie) en (c) het ervaren van een steeds hevigere pijn bij herhaalde pijnprikkels op één locatie (temporele summatie). Met fysieke onderzoeken kunnen deze verschijnselen daadwerkelijk worden aangetoond. CS kan worden uitgelegd aan de patiënt met een eenvoudig model over de werking van het zenuwstelsel.

Auteursinformatie

Amsterdam AMC, locatie VUmc, afd. Huisartsgeneeskunde, Amsterdam: drs. C. den Boer, huisarts; dr. B. Terluin, huisarts n.p.. Transcare, Groningen: prof.dr. C.P. van Wilgen, onderzoeker, fysiotherapeut en psycholoog (tevens: Vrije Universiteit Brussel, onderzoeksgroep Pain in Motion).

Contact C. den Boer (c.denboer@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Prof.dr. Henriëtte van der Horst gaf commentaar op een eerdere versie van dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Carine den Boer ICMJE-formulier
Berend Terluin ICMJE-formulier
C. Paul van Wilgen ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties