Communication skills in medicine.

Media
C.R.K. Hind
C. van Weel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1354

Communication skills in medicine. Onder redactie van C.R.K.Hind. 161 bl., fig., tabellen. BMJ Publishing Group, Londen 1997. ISBN 0-7279-1152-X. Prijs: ingen. ƒ 62,80.

Het belang van een goede communicatie met patiënten voor de kwaliteit van medische zorg wordt alom erkend. Ook wanneer medisch-technische handelingen gezichtsbepalend zijn, vormen openheid en duidelijkheid van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties