Een les in communicatie

Onverwacht goed nieuws na ingrijpende operatie

Klinische praktijk
Sjoerd Zwart
Egbert-Jan van der Wouden
Harry B.M. van de Wiel
Aad J. van Leeuwen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7607
Abstract

Dames en Heren,

Een man met pijn op de borst en icterus had een groot proces in de pancreaskop, met thrombusvorming in de V. portae. Er volgde een pylorussparende pancreatoduodenectomie. Tot ieders verrassing bleek hij geen carcinoom te hebben maar IgG4-gerelateerde auto-immuunpancreatitis. Patiënt reageerde eerst opgelucht, toen boos, en daarna depressief op het goede nieuws na een ‘bijna-doodvonnis’. In deze complexe casus was er onvoldoende duidelijkheid in de communicatie tussen de betrokken artsen, patiënt en zijn naasten. Een post-hocanalyse van het communicatieproces tijdens de meest cruciale episoden verschafte ons nuttige inzichten.

Patiënt A, een 53-jarige man, kreeg een drukkend gevoel op de borst, dat vergezeld ging van zweetaanvallen. De huisarts verwees hem naar de cardioloog. Deze sloot de aanwezigheid van een acuut coronair syndroom uit. Na 3 dagen werd patiënt icterisch en ging hij naar de mdl-arts. De CT-scan toonde een pancreaskoptumor van 5 cm met een trombus in een…

Auteursinformatie

Berent Avercamp praktijk, Kampen.

Dr. S. Zwart, huisarts.

Isala Klinieken, afd. Maag-, darm- en leverziekten, Zwolle.

Dr. E.J. van der Wouden, maag-darm-leverarts.

UMC Groningen, afd. Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking, Groningen.

Prof.dr. H.B.M. van de Wiel, klinisch psycholoog n.p.

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Huisartsopleiding, Utrecht.

Drs. A.J. van Leeuwen, psycholoog.

Contact dr. S. Zwart (s.zwart@home.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Loes Meijer, huisarts, gaf commentaar op een eerdere versie van dit manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Sjoerd Zwart ICMJE-formulier
Egbert-Jan van der Wouden ICMJE-formulier
Harry B.M. van de Wiel ICMJE-formulier
Aad J. van Leeuwen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties