Communicatie over reanimatiebeleid in het ziekenhuis*

Onderzoek
Dubbelpublicatie
Marc Schluep
Sanne E. Hoeks
H. (Rik) Endeman
Susanne IJmkers
Tessa M.M. Romijn
Jelmer Alsma
Frank H. Bosch
Alexander D. Cornet
A.H.M. (Marco) Knook
Ankie W.M.M. Koopman-van Gemert
Trudy van Melsen
René Peters
Koen S. Simons
Evert-Jan Wils
Robert Jan Stolker
Monique van Dijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5692
Abstract

Samenvatting

Doel

Goede zorg omvat dat we zorgvuldig, anticiperend en samen met de patiënt besluiten over reanimatie. Wij onderzochten hoe de communicatie over reanimatieafspraken verloopt in de Nederlandse ziekenhuizen en inventariseerden hoe patiënten het reanimatiegesprek hebben ervaren.

Opzet

Cross-sectioneel multicentrisch onderzoek.

Methode

Gestructureerde interviews over het reanimatiebeleid bij patiënten die waren opgenomen op een verpleegafdeling. Medische gegevens werden uit het elektronisch patiëntendossier (EPD) gehaald.

Resultaten

In 13 ziekenhuizen werden 1136 patiënten ondervraagd. Bij 63,7% was een wel-reanimerenbeleid, bij 27,5% een niet-reanimerenbeleid en bij 8,8% geen beleid vermeld in het EPD. 56% herinnerde zich een gesprek over het reanimatiebeleid en hiervan rapporteerde 81,5% hetzelfde beleid als in het EPD vermeld stond. Dit percentage was lager bij 80-plussers (77,5%) en patiënten die thuis ≥ 10 geneesmiddelen gebruikten (73,3%). Twee derde van de patiënten (66,1%) had het reanimatiegesprek als positief of neutraal ervaren.

Conclusie

De meeste patiënten begrijpen de reanimatieafspraken goed, maar kwetsbare patiënten, zoals ouderen en patiënten met multimorbiditeit, zijn gebaat bij een uitvoeriger gesprek. In het algemeen ervaren zij het reanimatiegesprek als positief.

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam: Afd. Anesthesiologie: drs. M. Schluep, anesthesioloog-intensivist; dr. S.E. Hoeks, epidemioloog; prof.dr. R.J. Stolker, anesthesioloog. Afd. Intensive Care: dr. H. Endeman, internist-intensivist. Afd. Interne Geneeskunde: dr. J. Alsma, internist-acute geneeskunde; prof.dr. M. van Dijk, verpleegkunde en psycholoog. Ikazia Ziekenhuis, afd. Anesthesiologie, Rotterdam: drs. S. IJmkers, aios. Albert Schweitzer ziekenhuis, afd. Anesthesiologie, Dordrecht: drs. T.M.M. Romijn, aios; dr. A.W.M.M. Koopman-van Gemert, anesthesioloog. Rijnstate, afd. Intensive Care, Arnhem: prof.dr. F.H. Bosch, internist-intensivist. Medisch Spectrum Twente, afd. Intensive Care, Enschede: dr. A.D. Cornet, internist-intensivist. Reinier de Graaf Gasthuis, afd. Intensive Care, Delft: drs. A.H.M. Knook, cardioloog-intensivist. Haaglanden Medisch Centrum, afd. Intensive Care, ’s-Gravenhage: drs. T. van Melsen, internist-intensivist. Tergooi, afd. Cardiologie, Hilversum en Blaricum: dr. R. Peters, cardioloog. Jeroen Bosch Ziekenhuis, afd. Intensive Care, ’s-Hertogenbosch: dr. K.S. Simons, internist-intensivist. Franciscus Gasthuis & Vlietland, afd. Intensive Care, Rotterdam: dr. E.J. Wils, internist-intensivist.

Contact M. Schluep (m.schluep@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marc Schluep ICMJE-formulier
Sanne E. Hoeks ICMJE-formulier
H. (Rik) Endeman ICMJE-formulier
Susanne IJmkers ICMJE-formulier
Tessa M.M. Romijn ICMJE-formulier
Jelmer Alsma ICMJE-formulier
Frank H. Bosch ICMJE-formulier
Alexander D. Cornet ICMJE-formulier
A.H.M. (Marco) Knook ICMJE-formulier
Ankie W.M.M. Koopman-van Gemert ICMJE-formulier
Trudy van Melsen ICMJE-formulier
René Peters ICMJE-formulier
Koen S. Simons ICMJE-formulier
Evert-Jan Wils ICMJE-formulier
Robert Jan Stolker ICMJE-formulier
Monique van Dijk ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties