Omgaan met behandelgrenzen tijdens anesthesie

Claudia Savelkoul
J.J.M. (Hans) van Delden
Dave H.T. Tjan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5872
Abstract

Stel: een patiënt met een niet-reanimerenverklaring moet een ingreep ondergaan. Welke acute zorg mogen wij die patiënt dan bieden wanneer er tijdens de ingreep een acute levensbedreigende complicatie optreedt als gevolg van de operatie? Mag het niet-reanimerenbeleid tijdelijk worden opgeheven?

In dit artikel bespreken wij het klinische dilemma of reeds bestaande behandelbeperkingen moeten worden voortgezet of opgeheven wanneer een patiënt een ingreep onder anesthesie moet ondergaan. Bij sommige patiënten is een behandelgrens vastgelegd, zoals ‘niet-reanimeren’(NR) of ‘geen Intensive Care(IC)-behandeling’. Meestal zijn dergelijke afspraken echter gemaakt zonder rekening te houden met een eventuele operatie. Een behandelbeperking kan op verzoek van de patiënt zijn afgesproken of op dringend medisch advies zijn afgestemd met de patiënt. Wanneer de behandelgrenzen niet worden heroverwogen vóór de ingreep, ontstaat er een probleem op het moment dat er zich tijdens de ingreep een acute levensbedreigende situatie voordoet. Er ontstaat dan een conflict tussen de wens van de patiënt en het handelen van de zorgverlener. Dit kan leiden tot disproportionele zorg in de vorm van overbehandeling, zoals wanneer een zorgverlener een behandelgrens overschrijdt tijdens de ingreep, zonder instemming van de patiënt. Een zeldzamere vorm van disproportionele zorg is…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Utrecht: Afd. Anesthesiologie: drs. C. Savelkoul, aios anesthesiologie. Afd. Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde: prof.dr J.J.M. van Delden, hoogleraar medische ethiek en specialist ouderengeneeskunde n.p. Ziekenhuis Gelderse Vallei, afd. Intensive Care, Ede: drs. D.H.T. Tjan, anesthesioloog-intensivist.

Contact C. Savelkoul (csavelkoul@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Claudia Savelkoul ICMJE-formulier
J.J.M. (Hans) van Delden ICMJE-formulier
Dave H.T. Tjan ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties