Combinatietherapie bij vroege reumatoïde artritis: het COBRA-onderzoek

Opinie
M. Boers
A.C. Verhoeven
S. van der Linden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:2428-32
Abstract

Recentelijk publiceerden wij de resultaten van het ‘Combinatietherapie bij reumatoïde artritis’(COBRA)-onderzoek.1 De bedoeling van dit commentaar is de resultaten voor de algemene lezer kort samen te vatten en een indruk te geven van het belang van die resultaten en van hun ontvangst in de internationale reumatologische gemeenschap.

Reumatoïde artritis (RA) is een systeemziekte die gekenmerkt wordt door chronische ontsteking en uiteindelijk destructie van gewrichten. De klassieke behandeling van RA, de ‘therapeutische piramide’, verloopt trapsgewijs.2 Hierbij start men met NSAID's. Daarnaast wordt ‘basistherapie’ ingesteld, die bestaat uit oefeningen, rust en andere leefregels. Als de ziekte actief blijft of wanneer gewrichtsschade op de röntgenfoto's zichtbaar wordt, probeert men achtereenvolgens verschillende ‘tweedelijnsantirheumatica’, zoals antimalariamiddelen, goud, methotrexaat en corticosteroïden. Deze middelen zouden een krachtiger en vooral duurzamer antireumatisch effect hebben. Het bewijs hiervoor komt uit onderzoek waarin is aangetoond dat zulke middelen in onderzoeksperioden van 3-6 maanden leiden tot vermindering van ontstekingsactiviteit…

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, vakgroep Interne GeneeskundeReumatologie, Maastricht.

Prof.dr.M.Boers (thans: Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Klinische Epidemiologie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam) en prof.dr.S.van der Linden, reumatologen; drs.A.C.Verhoeven, arts.

Contact prof.dr.M.Boers

Verantwoording

Namens de groep Combinatietherapie bij Reumato?de Artritis (COBRA), waarvan de overige leden aan het einde van het artikel worden genoemd.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties