Cognitieve therapie bij angst en depressie

Klinische praktijk
P.M.G. Emmelkamp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:487-90

Epidemiologische onderzoeken laten zien dat de prevalentie van angststoornissen en van depressieve stoornissen zeer groot is.12 Het zijn dan ook de psychische stoornissen waar huisartsen vaak mee geconfronteerd worden in hun praktijk. Effectieve kortdurende psychologische interventies zouden een belangrijke aanvulling zijn op de bestaande behandelmethoden voor deze stoornissen, zoals toediening van psychofarmaca en gedragstherapie. Doel van dit artikel is een overzicht te bieden van recente ontwikkelingen op het gebied van de cognitieve therapie bij angststoornissen en depressieve stoornissen.

Cognitieve therapie bij angststoornissen

In de gedragstherapie werden opmerkelijke therapeutische effecten bereikt met procedures waarbij blootstelling aan de gevreesde situatie een gemeenschappelijk kenmerk is.13 Dergelijke procedures worden aangeduid met de verzamelnaam ‘exposure-technieken’. Sinds de jaren zeventig werd er ook een aantal cognitieve procedures ontwikkeld en toegepast bij angststoornissen. Het gaat hierbij vooral om de 3 volgende: zelfinstructietraining (volgens Meichenbaum), rationeel-emotieve therapie (vol ens Ellis) en de cognitieve therapie…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Groningen, Academisch Ziekenhuis, afd. Klinische Psychologie, Oostersingel 59, 9713 EZ Groningen.

Prof.dr.P.M.G.Emmelkamp, klinisch psycholoog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties