Clopidogrel uitsluitend voor rokers? Nog lang niet

Commentaar
11-02-2014
Niels P. Riksen

Roken levert maar zelden een gezondheidsvoordeel op. Een recente publicatie in British Medical Journal suggereert nu echter dat roken de werkzaamheid van de plaatjesaggregatieremmer clopidogrel versterkt.1 Een meta-analyse van 6 gerandomiseerde onderzoeken toont dat clopidogrel bij rokers leidt tot 25% reductie in het optreden van de primaire uitkomstmaat, meestal een samengestelde uitkomstmaat van cardiovasculaire dood, acuut myocardinfarct of beroerte (relatief risico (RR): 0,75; 95%-BI: 0,67-0,83). Bij niet-rokers is dit slechts 8% (RR: 0,92; 95%-BI: 0,87-0,98). Er was geen statistische heterogeniteit, geen duidelijke publicatiebias en de resultaten worden bevestigd in een vergelijkbare meta-analyse.2 Het is daarom verleidelijk om te concluderen dat clopidogrel voorbehouden dient te worden aan rokers. Ik vind deze conclusie echter voorbarig en zal dat beargumenteren aan de hand van 2 mogelijke scenario’s.

Mogelijke mechanismen

De meest waarschijnlijke verklaring voor het effect van roken op de effectiviteit van clopidogrel is farmacokinetisch van aard. Clopidogrel is een pro-drug ...