Chronische obstipatie en koemelkallergie bij kinderen

Nieuws
M.A. Benninga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2335

Obstipatie komt frequent voor (16) in de zuigelingenperiode. De behandeling bestaat uit fecale disimpactie door middel van orale en/of rectale laxantia in combinatie met voedings- en vochtadviezen. Ongeveer 10 van de kinderen reageert niet op deze therapie. In een open Italiaans onderzoek bij 27 kinderen (gemiddelde leeftijd 21 maanden) met…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties