Chronische longziekte van de pasgeborene; pathofysiologie en behandeling na de eerste levensweken

Klinische praktijk
E.J.L.E. Vrijlandt
E.J. Duiverman
A.F. Bos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2412-7
Abstract

Samenvatting

- Chronische longziekte van de pasgeborene ontstaat als resttoestand na ademhalingsmoeilijkheden bij prematuur geboren kinderen.

- Door verbetering van de neonatale intensivecarebehandeling zullen in de toekomst meer kinderen met chronische longziekte overleven en de volwassenheid bereiken.

- De symptomen zijn hypoxemie, hypercapnie, tachypnoe, sub- en intercostale intrekkingen, vochtretentie, een verminderde inspanningsmogelijkheid en hyperreactieve luchtwegen.

- De behandeling na de eerste levensweken is symptomatisch en omvat:

- zuurstoftoediening via neusbril of -slang (0,1-1 l/min); te snel afbouwen van deze behandeling leidt tot meer klachten en slechtere groei;

- een normaal vochtbeleid; bij een neiging tot vochtretentie zijn diuretica en zo nodig vochtbeperking geïndiceerd;

- bij bronchospasmen: inhalatiecorticosteroïden (de laagste effectieve dosering gedurende enkele maanden) en proefbehandeling met β-sympathicomimetica; in geval van aanhoudende klachten of beperkingen zijn met longfunctieonderzoek obstructieve van restrictieve afwijkingen te onderscheiden;

- een normaal vaccinatiebeleid; men kan overwegen te vaccineren tegen griep (leeftijd: 6-12 maanden) en tegen het respiratoir syncytieel virus (leeftijd < 2 jaar).

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Beatrix Kinderkliniek, Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen.

Sectie Kinderlongziekten: mw.E.J.L.E.Vrijlandt en prof.dr.E.J.Duiverman, kinderartsen.

Sectie Neonatologie: dr.A.F.Bos, kinderarts.

Contact mw.E.J.L.E.Vrijlandt

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties