Bronchopulmonale dysplasie bij ex-prematuren die volwassen worden

Klinische praktijk
E.J.L.E. Vrijlandt
J. Gerritsen
E.J. Duiverman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2445-51
Abstract

Samenvatting

- De meeste prematuur geboren kinderen bij wie in de neonatale fase bronchopulmonale dysplasie (BPD) ontstaat, bereiken tegenwoordig de volwassen leeftijd.

- Volwassenen met BPD hebben een verhoogde kans op respiratoire problemen, zoals luchtwegklachten en longfunctiestoornissen. Bij de luchtwegklachten gaat het om piepen, hoesten of kortademigheid.

- Longfunctieonderzoek bij volwassenen met BPD laat bronchusobstructie, bronchiale hyperreactiviteit, diffusiestoornissen en een beperking van het inspanningsvermogen zien.

- Pathofysiologisch is het beeld niet hetzelfde als dat van astma en een standaardastmabehandeling is dan ook niet effectief.

- Tegenwoordig worden premature kinderen behandeld met surfactans, waardoor minder intensieve beademing en minder zuurstof nodig zijn. Het klassieke BPD-beeld, ontstaan door beschadiging en littekenweefsel, komt daardoor steeds minder vaak voor, maar een nieuw BPD-beeld dient zich aan. Dat wordt gekenmerkt door grote, onregelmatig gevormde sacculi dan wel alveoli met een slechts beginnende septatie en arme vascularisatie.

- Bij ex-prematuren met chronische luchtwegklachten is een uitvoerige analyse gewenst: men dient uitgebreid longfunctieonderzoek te verrichten en onder andere stikstofoxide in de uitademingslucht te meten.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2445-51

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Beatrix Kinderkliniek, afd. Kinderlongziekten, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Mw.dr.E.J.L.E.Vrijlandt, hr.dr.J.Gerritsen en hr.prof.dr.E.J.Duiverman, kinderartsen-pulmonologen.

Contact mw.dr.E.J.L.E.Vrijlandt (e.j.l.e.vrijlandt@bkk.umcg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties