Chronische jeuk

Artikel voor onderwijs en opleiding
d5199
Deepak M.W. Balak
Patrick M.J.H. Kemperman
H. Bing Thio
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5199
Abstract

Leermateriaal bij dit artikel

Bij dit artikel hoort extra leermateriaal waardoor u meer inzicht krijgt in het onderwerp. Deze informatie kunt u ook gebruiken bij het geven van bijvoorbeeld colleges.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1
Huisarts 1
Internist 1
Neuroloog 1
Openbaar apotheker 1
Specialist ouderengeneeskunde (Verenso) 1
Ziekenhuisapotheker 1
Physician Assistant 1

Chronische jeuk – oftewel chronische pruritus – is een veelvoorkomende klacht met een hoge psychosociale ziektelast. Het wordt gedefinieerd als jeuk die langer dan 6 weken bestaat en kan voorkomen bij diverse huidziekten en niet-dermatologische aandoeningen, waaronder ook neurologische en psychiatrische aandoeningen.

Het achterhalen van de onderliggende oorzaak is een belangrijke, maar ook uitdagende stap in de behandeling van chronische jeuk. Gezien de uiteenlopende oorzaken vereist chronische jeuk – zeker als er geen zichtbare huidafwijkingen zijn – een screenende aanpak met in eerste instantie een beperkt aanvullend onderzoek. Bij 6-8% van de patiënten kan geen onderliggende oorzaak gevonden worden, waardoor de behandeling van chronische jeuk moeizaam kan zijn.

In dit leerartikel beantwoorden wij vragen over oorzaken, diagnostiek en behandeling van chronische jeuk.

Algemeen

Wat is de definitie van chronische jeuk?

Jeuk wordt gedefinieerd als een sensatie die krabgedrag uitlokt.1,2 Wanneer klachten van jeuk langer dan 6 weken aanhouden, spreken…

Auteursinformatie

LangeLand Ziekenhuis, afd. Dermatologie, Zoetermeer: dr. D.M.W. Balak, dermatoloog. Amsterdam UMC, afd. Dermatologie, Amsterdam: drs. P.M.J.H. Kemperman, dermatoloog (tevens: Dijklander Ziekenhuis, afd. Dermatologie, Purmerend). Erasmus MC, afd. Dermatologie, Rotterdam: dr. H.B. Thio, dermatoloog.

Contact H.B. Thio

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Deepak M.W. Balak ICMJE-formulier
Patrick M.J.H. Kemperman ICMJE-formulier
H. Bing Thio ICMJE-formulier
Bing Thio
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
NTvG Leerartikelen
Huisartsgeneeskunde

Gerelateerde artikelen

Reacties