Jeuk bij ouderen

Diagnostiek en behandeling
Klinische praktijk
Alet J.G. Leus
Joost M. Meijer
Sytse U. Zuidema
Marcel F. Jonkman
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D2350
Abstract

Leermateriaal bij dit artikel

Bij dit artikel hoort extra leermateriaal waardoor u meer inzicht krijgt in het onderwerp. Deze informatie kunt u ook gebruiken bij het geven van bijvoorbeeld colleges.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1
Dermatoloog 1
Huisarts 1
Specialist ouderengeneeskunde (Verenso) 1
Physician Assistant 1

Samenvatting

  • Jeuk is de meest voorkomende dermatologische klacht bij ouderen en kan een sterke negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven.
  • Bij ouderen kan het moeilijk zijn om de oorzaak van het symptoom jeuk te herkennen, vanwege de brede differentiële diagnose en de frequente comorbiditeit en polyfarmacie.
  • In de praktijk kan een indeling worden gebruikt in de categorieën ‘jeuk met zichtbare huidafwijkingen’ en ‘jeuk zonder zichtbare huidafwijkingen’, voor gerichte diagnostiek naar de onderliggende oorzaak.
  • De meest voorkomende oorzaak van jeuk bij ouderen is een droge huid (xerosis cutis). In de eerste lijn is vaak sprake van jeuk door een huidaandoening en is een internistische oorzaak zeldzamer.
  • Bij iedere oudere patiënt met jeuk wordt geadviseerd om, naast een oorzakelijke behandeling, een droge huid te behandelen met indifferente middelen en algemene jeukverlichtende maatregelen.
  • Topicale therapeutische opties omvatten dermatocorticosteroïden, anti-inflammatoire middelen en lokale anesthetica. Systemische behandelingen bestaan uit onder andere antihistaminica, antidepressiva en anti-epileptica.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Dermatologie: A.J.G. Leus, MSc, arts-onderzoeker; dr. J.M. Meijer, aios dermatologie; prof.dr. M.F. Jonkman, dermatoloog; afd. Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde: prof.dr. S.U. Zuidema, specialist ouderengeneeskunde.

Contact M.F. Jonkman

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

H.R. Moes, MSc, promovendus (Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Neurologie) gaf commentaar op een eerdere versie van dit manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Alet J.G. Leus ICMJE-formulier
Joost M. Meijer ICMJE-formulier
Sytse U. Zuidema ICMJE-formulier
Marcel F. Jonkman ICMJE-formulier
Marcel Jonkman

Gerelateerde artikelen

Reacties