Artikel voor onderwijs en opleiding

Chronische jeuk

d5199
Deepak M.W. Balak
Patrick M.J.H. Kemperman
H. Bing Thio
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5199
Abstract

Dit leerartikel is herzien. De herziene versie (D7694) is gecontroleerd op actualiteit en juistheid. Bij de herziene versie is een nieuwe nascholingstoets beschikbaar.

Op de hoogte blijven van nieuwe leerartikelen, compleet met geaccrediteerde toetsvragen en luisterversie?
⚡Schrijf je gratis in op een e-mail alert door het dossier Leerartikelen te volgen.⚡

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Chronische jeuk – oftewel chronische pruritus – is een veelvoorkomende klacht met een hoge psychosociale ziektelast. Het wordt gedefinieerd als jeuk die langer dan 6 weken bestaat en kan voorkomen bij diverse huidziekten en niet-dermatologische aandoeningen, waaronder ook neurologische en psychiatrische aandoeningen.

Het achterhalen van de onderliggende oorzaak is een belangrijke, maar ook uitdagende stap in de behandeling van chronische jeuk. Gezien de uiteenlopende oorzaken vereist chronische jeuk – zeker als er geen zichtbare huidafwijkingen zijn – een screenende aanpak met in eerste instantie een beperkt aanvullend onderzoek. Bij 6-8% van de patiënten kan geen onderliggende oorzaak gevonden worden, waardoor de behandeling van chronische jeuk moeizaam kan zijn.

In dit leerartikel beantwoorden wij vragen over oorzaken, diagnostiek en behandeling van chronische jeuk.

Algemeen

Wat is de definitie van chronische jeuk?

Jeuk wordt gedefinieerd als een sensatie die krabgedrag uitlokt.1,2 Wanneer klachten van jeuk langer dan 6 weken aanhouden, spreken…

Auteursinformatie

LangeLand Ziekenhuis, afd. Dermatologie, Zoetermeer: dr. D.M.W. Balak, dermatoloog. Amsterdam UMC, afd. Dermatologie, Amsterdam: drs. P.M.J.H. Kemperman, dermatoloog (tevens: Dijklander Ziekenhuis, afd. Dermatologie, Purmerend). Erasmus MC, afd. Dermatologie, Rotterdam: dr. H.B. Thio, dermatoloog.

Contact H.B. Thio (h.thio@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Deepak M.W. Balak ICMJE-formulier
Patrick M.J.H. Kemperman ICMJE-formulier
H. Bing Thio ICMJE-formulier
Bing Thio
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties