Een multifactoriële benadering is gewenst

Chronische duizeligheid bij ouderen

Klinische praktijk
Hanneke Stam
Henriëtte E. van der Horst
Martin Smalbrugge
Otto R. Maarsingh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8301
Abstract

In de serie Oud, (g)een probleem? publiceren we het komend jaar een groot aantal artikelen over complexe zorg voor ouderen. De serie is deels gebaseerd op uitkomsten van het onderzoeksprogramma Nationaal Programma Ouderen. Jacobijn Gussekloo, hoogleraar huisartsgeneeskunde in het LUMC, en Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie in het Radboudumc, vormen de gastredactie.

Dames en Heren,

Bijna 10% van de ouderen bezoekt minimaal 1 keer per jaar de huisarts vanwege duizeligheid.1 De diagnostiek van duizeligheid is niet eenvoudig. Duizeligheid is een paraplubegrip waar patiënten tal van sensaties onder scharen, en de klacht kan wijzen op onschuldige tot ernstige aandoeningen. Vaak is voor chronische duizeligheid bij ouderen niet 1 specifieke oorzaak aan te wijzen. Om de clinicus handvatten te bieden demonstreren wij een multifactoriële benadering voor chronische duizeligheid bij ouderen, die is gericht op het identificeren van beïnvloedbare bijdragende factoren.

Patiënt A, een 79-jarige vrouw, komt bij de huisarts en meldt dat zij sinds 1 jaar in toenemende mate een licht gevoel in het hoofd heeft. Patiënte woont afgelegen en moet een eindje lopen om haar woning te bereiken. Door de duizeligheid is ze bang om te vallen, waardoor het verlaten en bereiken van haar woning een opgave is geworden. Patiënte heeft meerdere…

Auteursinformatie

VU medisch centrum, afd. Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde en EMGO+ instituut, Amsterdam.

Drs. H. Stam, arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker (aiotho); prof.dr. H.E. van der Horst, huisarts; dr. M. Smalbrugge, specialist ouderengeneeskunde; dr. O.R. Maarsingh, huisarts en postdoctoraal onderzoeker.

Contact drs. H. Stam (stam.h@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Hanneke Stam ICMJE-formulier
Henriëtte E. van der Horst ICMJE-formulier
Martin Smalbrugge ICMJE-formulier
Otto R. Maarsingh ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties