Alertheid loont

Chronische diarree door microscopische colitis

Bas P.M. Verhaegh
Maarten A. van Dijk
Danny Goudkade
Marieke J. Pierik
Ad A.M. Masclee
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9584
Abstract

Dames en Heren,

Microscopische colitis is een vorm van dikkedarmontsteking die wordt gekenmerkt door chronische, niet-bloederige diarree en een specifiek histologisch beeld. Door de symptomen heeft de aandoening een grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten. Ondanks een toename van het aantal nieuwe patiënten met deze aandoening blijft de incidentie in Nederland opvallend laag ten opzichte van die in andere landen. Aan de hand van 2 ziektegeschiedenissen willen we het belang van alertheid op microscopische colitis onder huisartsen, mdl-artsen, internisten en pathologen illustreren.

Patiënt A, een 45-jarige patiënte die al 4 jaar klachten van diarree had, werd voor een derde mening verwezen naar ons ziekenhuis. De diarree was waterdun met een frequentie tot 8 maal per dag. Er was geen bloedbijmenging. De diarree had een sterk negatieve invloed op haar sociaal functioneren.

De medische voorgeschiedenis van de patiënte vermeldde behalve reumatoïde artritis ook idiopathische gegeneraliseerde epilepsie, psoriasis…

Auteursinformatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum+, Maastricht.

Afd. Interne Geneeskunde, divisie Maag-, Darm-, Leverziekten: drs. B.P.M. Verhaegh, arts-onderzoeker; drs. M.A. van Dijk, mdl-arts in opleiding; dr. M.J. Pierik, mdl-arts; prof.dr. A.A.M. Masclee, mdl-arts.

Afd. Pathologie: drs. D. Goudkade, patholoog.

Contact drs. B.P.M. Verhaegh (b.verhaegh@maastrichtuniversity.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Bas P.M. Verhaegh ICMJE-formulier
Maarten A. van Dijk ICMJE-formulier
Danny Goudkade ICMJE-formulier
Marieke J. Pierik ICMJE-formulier
Ad A.M. Masclee ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties