Cholinesteraseremmers bij dementie: een wankel evenwicht tussen werkzaamheid en veiligheid

Opinie
E. Richard
W.A. van Gool
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:530-2
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 563.

De afgelopen tien jaar heeft de wereldwijde registratie van cholinesteraseremmers voor de symptomatische behandeling van patiënten met de ziekte van Alzheimer geleid tot enige hoop op symptomatische verbetering bij deze aandoening. Nadat men deze middelen had beproefd bij de ziekte van Alzheimer werden de effecten ervan ook onderzocht bij vasculaire dementie, lewy-lichaampjesdementie, ‘minimal cognitive impairment’ (MCI) en bij de behandeling van neuropsychiatrische symptomen bij de ziekte van Parkinson, multiple sclerose en traumatisch hersenletsel. Voor deze indicaties zijn cholinesteraseremmers in Nederland nog niet geregistreerd. Momenteel zijn galantamine en rivastigmine de enige twee in Nederland geregistreerde cholinesteraseremmers.

Het gebruik van deze medicamenten is onder druk komen te staan als gevolg van potentieel ernstige bijwerkingen die zijn opgetreden in klinische studies met galantamine. Leentjens en Kragten beschrijven elders in dit nummer een casus van ernstige ritmestoornissen.1

veiligheid

In de diverse klinische trials met cholinesteraseremmers…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Neurologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Hr.E.Richard, assistent-geneeskundige; hr.prof.dr.W.A.van Gool, neuroloog.

Contact hr.prof.dr.W.A.van Gool (w.a.vangool@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties