Cholesterolbepaling en leeftijd

Klinische praktijk
Th.W. Donkerlo
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:290-1

In mijn ingezonden brief verdedigde ik mijn standpunt dat opsporing en behandeling van hypercholesterolemie bij 60-jarigen van twijfelachtig nut is (1990; 2203). De tegenargumentatie vind ik weinig valide. Dat ‘de kwaliteit van leven’ – ook bij ouderen dus – ‘aanzienlijk verbeterd kan worden’ kan niet met bewijzen worden gestaafd. In 6 van de 8 studies uit de gerefereerde meta-analyse van secundaire preventie door middel van cholesterolverlaging was de onderzochte groep namelijk jonger dan 65 jaar bij de aanvang van de interventie.1 De betekenis van de onderzoeksbevindingen wordt daarenboven nog beperkt doordat in 5 studies uitsluitend mannen waren betrokken. De absolute winst aan voorkómen recidiefinfarcten was 0,5 per 100 behandelde patiënten per jaar (27 per 1000 bij een follow-up van minstens 5 jaar), bij een gelijk aantal patiënten in controle- en behandelgroep eventueel 1 per 100 per jaar. Bij een gemiddelde recidieffrequentie van 6 per 100 per jaar is dat…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties