Herziening consensus cholesterol

Onderzoek
D.W. Erkelens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2337-40
Abstract

Samenvatting

Er is een nieuwe cholesterol-consensustekst verschenen, voorbereid door een werkgroep die met huisartsen is uitgebreid, en getoetst door een breed maatschappelijk forum. Algehele screening op cholesterolgehalte wordt niet aanbevolen omdat het cholesterolgehalte bij de Nederlandse bevolking over het algemeen hoger is dan gewenst uit een oogpunt van atherosclerose-preventie. Gerichte opsporing (‘case-finding’) wordt wel aanbevolen omdat risicofactoren, indien gezamenlijk aanwezig, elkaars effect versterken. Vrouwen en ouderen worden van deze strategie niet uitgesloten. Cholesterolbepaling dient herhaald te geschieden en indien het gehalte verhoogd is met triglyceride- en HDL-cholesterolbepaling te worden uitgebreid. Bij sterk verhoogde gehalten wordt medicamenteuze therapie met cholesterolsyntheseremmers als eerste keus aanbevolen.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Utrecht.

Prof.dr.D.W.Erkelens, internist.

Contact dr.J.J.E.van Everdingen, Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, Postbus 20064, 3502 LB Utrecht

Verantwoording

Namens de werkgroep die de consensusontwikkeling voorbereidde.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties