Herziening consensus cholesterol
Open

Onderzoek
09-12-1991
D.W. Erkelens

Er is een nieuwe cholesterol-consensustekst verschenen, voorbereid door een werkgroep die met huisartsen is uitgebreid, en getoetst door een breed maatschappelijk forum. Algehele screening op cholesterolgehalte wordt niet aanbevolen omdat het cholesterolgehalte bij de Nederlandse bevolking over het algemeen hoger is dan gewenst uit een oogpunt van atherosclerose-preventie. Gerichte opsporing (‘case-finding’) wordt wel aanbevolen omdat risicofactoren, indien gezamenlijk aanwezig, elkaars effect versterken. Vrouwen en ouderen worden van deze strategie niet uitgesloten. Cholesterolbepaling dient herhaald te geschieden en indien het gehalte verhoogd is met triglyceride- en HDL-cholesterolbepaling te worden uitgebreid. Bij sterk verhoogde gehalten wordt medicamenteuze therapie met cholesterolsyntheseremmers als eerste keus aanbevolen.