Belang van een grondige familieanamnese en goed intercollegiaal overleg

Chlamydia trachomatis-infectie bij moeder en kind

Klinische praktijk
Jolanda C. Naafs
Mirjam Y. Kleinhout
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9727
Abstract

Dames en Heren,

Regelmatig consulteren ouders de huis- of kinderarts als hun zuigeling hoest. De leeftijd van de zuigeling, het beloop tijdens de eerste levensweken en soms zelfs de conditie van de moeder kunnen informatie geven over de waarschijnlijkheidsdiagnose. In deze klinische les belichten we het belang van een complete anamnese, inclusief familieanamnese, en goed intercollegiaal overleg. Hiermee willen wij artsen stimuleren de samenhang tussen de klachten van familieleden te bestuderen.

Patiënt A, een aterme jongen van 4 weken oud, werd naar ons ziekenhuis verwezen vanwege hoesten en benauwdheid. Hij hoestte sinds 1,5 week; bij de hoestbuien liep hij rood aan en leek hij te stikken. Patiënt had geen koorts. Hij dronk en groeide goed. Hij had geen contact gehad met patiënten met kinkhoest voorafgaand aan de verschijnselen.

Bij lichamelijk onderzoek zagen we een tachypnoïsche zuigeling met een ademhalingsfrequentie tot 70/min, hartfrequentie van 160 slagen/min en temperatuur van 36,7°C. De…

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Nieuwegein.

J.C. Naafs, MSc, arts-assistent (thans: Radboudumc, afd. Neonatologie, Nijmegen); M.Y. Kleinhout, MSc, kinderarts (thans: Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Utrecht).

Contact J.C. Naafs, MSc (j.c.naafs@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. B. Vlaminckx, arts-microbioloog, en drs. E.J.R.J. van der Hoeven, radioloog, beiden St. Antonius Ziekenhuis, droegen bij aan de totstandkoming van dit manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Jolanda C. Naafs ICMJE-formulier
Mirjam Y. Kleinhout ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties