De SOCceR-trial

Chirurgie bij het recidief ovariumcarcinoom

Onderzoek
Rafli van de Laar
Petra L.M. Zusterzeel
Toon Van Gorp
Roy F.P.M. Kruitwagen
Leon F.A.G. Massuger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4853

Dit artikel besteedt aandacht aan recent gestart klinisch multicentrisch onderzoek in Nederland.

Achtergrond en het waarom van de studie

In 2010 werd bij 1400 vrouwen in Nederland de diagnose ‘ovariumcarcinoom’ gesteld.1 In datzelfde jaar stierven ruim 1000 vrouwen aan de gevolgen van deze ziekte.2 Onderzoek naar effectievere behandelingen van het ovariumcarcinoom is daarom nodig.

De primaire behandeling van het ovariumcarcinoom bestaat uit chirurgische ‘debulking’ in combinatie met chemotherapie. Daarentegen bestaat de behandeling van het 1e platinumsensitieve recidief ovariumcarcinoom (> 6 maanden na het voltooien van de platinumbevattende chemotherapie) vaak alleen uit chemotherapie.3 Behandeling met de best werkende chemotherapeutica leidt tot een maximale mediane overleving van 29 maanden.4 Meerdere retrospectieve cohortstudies tonen een mediane overleving tot 62 maanden wanneer bij het recidief ovariumcarcinoom opnieuw chirurgie wordt toegepast. Het risico op perioperatieve morbiditeit en mortaliteit lijkt aanvaardbaar en vergelijkbaar met het risico van debulkingschirurgie bij de primaire behandeling…

Auteursinformatie

*Namens de Dutch Gynaecology Oncology Group (DGOG) waarvan de leden te vinden zijn op www.dgog.nl.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Nijmegen.

Drs. R. van de Laar, gynaecoloog en onderzoeker; dr. P.L.M. Zusterzeel en prof.dr. L.F.A.G. Massuger, gynaecologisch oncologen.

Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Maastricht.

Dr. T. Van Gorp en prof.dr. R.F.P.M. Kruitwagen, gynaecologisch oncologen.

Contact drs. R. van de Laar (r.vandelaar@obgyn.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 28 mei 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Rafli van de Laar ICMJE-formulier
Petra L.M. Zusterzeel ICMJE-formulier
Toon Van Gorp ICMJE-formulier
Roy F.P.M. Kruitwagen ICMJE-formulier
Leon F.A.G. Massuger ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties