Betere overleving van patiënten met ovariumcarcinoom na primaire chirurgie door een gynaecologisch oncoloog dan na operatie door een algemeen gynaecoloog

Onderzoek
Ate G.J. van der Zee
Mirjam J.A. Engelen
Michael Schaapveld
Henrike E. Karim-Kos
Elisabeth G.E. de Vries
Pax H.B. Willemse
Renée Otter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B10
Abstract

Samenvatting

Doel

Evaluatie van de kwaliteit van operaties van een gynaecologisch oncoloog en die van een algemeen gynaecoloog, ook voor wat betreft het effect op de overleving van patiënten met ovariumcarcinoom.

Opzet

Retrospectief cohortonderzoek.

Methode

Datamanagers van het Integraal Kankercentrum Noord (IKN) verzamelden aan de hand van een speciaal ontworpen dataformulier gegevens van alle 680 patiënten die in de periode 1994-1997 in de regio van het IKN de diagnose 'ovariumcarcinoom' kregen. Gedocumenteerd werden gegevens over voorgeschiedenis, diagnostiek, operatie, adjuvante therapie en follow-up. De kwaliteit van de data werd gecontroleerd door een gynaecoloog-onderzoeker. De behandelresultaten werden geanalyseerd naargelang het specialisme van de chirurg met behulp van overlevingscurven en univariate en multivariate cox-regressieanalysen.

Resultaten

Bij in totaal 512 patiënten werd de primaire operatie door een gynaecoloog verricht: bij 184 door een gynaecologisch oncoloog en bij 328 patiënten door een algemeen gynaecoloog. De 184 patiënten die door een gynaecologisch oncoloog werden behandeld, werden voor het merendeel (120/184) buiten het centrum geopereerd en in alle stadia gebeurde dat bij hen vaker volgens de landelijke richtlijnen. De 5-jaarsoverleving van patiënten die geopereerd waren door gynaecologisch oncologen was beter zowel voor hen in vroege als voor hen in gevorderde ziektestadia (stadium III van de International Federation of Gynecology and Obstetrics; FIGO). In de multivariate analyse bleek het relatieve risico op overlijden door de aanwezigheid van een gynaecologisch oncoloog met 20% af te nemen, gecorrigeerd voor leeftijd, ziektestadium, ziekenhuis en adjuvante chemotherapie. Wanneer men de patiënten ouder dan 75 jaar excludeerde, was deze reductie zelfs bijna 30% (hazardratio 0,71; 95%-BI: 0,54-0,94).

Conclusie

Primair opereren van patiënten met een ovariumcarcinoom door een gynaecologisch oncoloog in plaats van een algemeen gynaecoloog verbetert de overleving. De zorg voor patiënten met ovariumcarcinoom in Nederland kan worden verbeterd door een gynaecologisch oncoloog hierbij vroegtijdig in te schakelen.

Auteursinformatie

Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Cancer (2006;106:589-98) met als titel 'Surgery by consultant gynecologic oncologists improves survival in patients with ovarian carcinoma.' Afgedrukt met toestemming.

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Afd. Obstetrie en Gynaecologie: prof.dr. A.G.J. van der Zee, gynaecoloog.

Afd. Medische Oncologie: prof.dr. E.G.E. de Vries en prof.dr. P.H.B. Willemse, medisch oncologen.

Atrium Medisch Centrum, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Heerlen.

Dr. M.J.A. Engelen, gynaecoloog.

Integraal Kanker Centrum-Noord-Oost-Nederland, Groningen.

Dr. M. Schaapveld, epidemioloog; dr. R. Otter, internist.

Erasmus MC-Centrum, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Ing. H.E. Karim-Kos, epidemioloog.

Contact prof.dr. A.G.J. van der Zee (a.g.j.van.der.zee@og.umcg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 19 mei 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties