Chemotherapie in standaarddosering vergeleken met gereduceerde dosis bij HIV-geïnfecteerde patiënten met een non-Hodgkin-lymfoom

Nieuws
F.A.P. Claessen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1162-3

Het is bekend dat HIV-geïnfecteerden met een non-Hodgkin-lymfoom standaardchemotherapie slecht verdragen, mede vanwege de complicaties van langdurige granulocytopenie. Kaplan et al. onderzochten het effect van dosisreductie en het toevoegen van granulocyt-macrofaagkoloniestimulerende factor (GM-CSF) aan de therapie.1 Zij vergeleken in een open gerandomiseerd onderzoek bij 198 patiënten standaardtherapie van methotrexaat…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties