Chemotherapie of niet?

Klinische praktijk
Q.G.C.M. van Hoesel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:641-4

Dames en Heren,

Chirurgie speelt bij de diagnostiek en de behandeling van kwaadaardige aandoeningen een leidende rol. Bij voorkeur berust de diagnose van een vermoedelijk kwaadaardige zwelling op histologisch onderzoek van een weefselstuk of van de gehele tumor. De chirurg zal trachten de zwelling in haar geheel scherp langs natuurlijke grensvlakken te verwijderen. Als voor een ingreep duidelijk is dat dit niet zal lukken, wordt doorgaans de bestralingsarts gevraagd de tumor te bestralen.

Uitwendige bestraling van het operatieterrein wordt eveneens overwogen, wanneer na de operatie de patholoog meldt dat de snijvlakken niet vrij van tumorweefsel zijn. Chirurgie en radiotherapie hebben met elkaar gemeen dat het doelgebied steeds ondubbelzinnig is begrensd: de operateur kiest een snijvlak, de radiotherapeut een doelvolume, dat zelfs uitwendig kenbaar is aan omlijnde velden.

Men overweegt behandeling met celgroeiremmende middelen, chemotherapie, wanneer de tumor niet binnen grenzen is te vatten. Celgroeiremmende middelen kunnen het gehele lichaam, met…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Kliniek voor Inwendige Geneeskunde, afd. Medische Oncologie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Dr.Q.G.C.M.van Hoesel, internist-oncoloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties