Chemokine CCL18 bij reumatoïde artritis

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2805

Er zijn sterke aanwijzingen dat antigeenpresenterende cellen (in het bijzonder dendritische cellen en macrofagen) in staat zijn T-cellen te activeren, en daardoor een rol spelen bij de pathogenese van reumatoïde artritis (RA). Bij 61 patiënten met RA onderzochten Van Lieshout et al. welke rol 2 chemokinen die door dendritische cellen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties