Champignonkwekerslong; klinische diagnostiek en behandeling

Onderzoek
A.L. Cox
H.G.G. van den Bogart
H.Th.M. Folgering
L.J.L.D. van Griensven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1040-4
Abstract

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was een beschrijving te geven van het klinische beeld, de diagnostiek en de behandeling bij 19 patiënten met een champignonkwekerslong. Van de patiënten werkten er 6 in de champignoncompostfabricage, 7 werden door middel van een landelijke enquête onder champignonkwekers opgespoord en 6 werden door de huisarts verwezen. Na provocatie op de werkplek werden gemeten: de longfunctie, bloedgaswaarden, het aantal leukocyten en de lichaamstemperatuur. Op de dag van provocatie en op een controledag werd een thoraxfoto gemaakt.

De meest voorkomende klachten waren kortademigheid en koorts (respectievelijk bij 15 en 13 patiënten). Bij serologisch onderzoek werden bij 16 van de 19 patiënten antilichamen aangetoond tegen diverse schimmels die voorkomen in de ruimten waar met champignoncompost wordt gewerkt. De provocatietests lieten 6 tot 12 h na de provocatie bij alle patiënten een stijging zien van de lichaamstemperatuur van gemiddeld 37,1 tot 38,4°C; het aantal leukocyten steeg van van gemiddeld 7,7 tot 17,0 x 109l. Bij het longfunctie-onderzoek werden restrictieve stoornissen gezien: de VC daalde van gemiddeld 5,15 naar 4,50 l, de TLC van 6,80 naar 6,18 l. De verschillen, getoetst met de Wilcoxon-toets voor gepaarde waarnemingen, waren significant (p < 0,001). Bij 2 patiënten werden röntgenafwijkingen gezien (fijnvlekkig longbeeld).

De behandeling van de patiënten bestond uit het nemen van preventieve maatregelen, zoals verbetering van de luchtbehandeling op de werkplek, het dragen van maskers, het nat maken van de compost om verstuiving tegen te gaan en het verstrekken van voorbewerkte compost die niet meer eigenhandig hoeft te worden bewerkt.

Auteursinformatie

Universitair Longcentrum Nijmegen, Postbus 9001, 6560 GB Groesbeek.

Dr.A.L.Cox, longarts; dr.H.Th.M.Folgering, klinisch fysioloog.

Bedrijfsgezondheidsdienst Land van Cuyk en Noord-Limburg, Boxmeer.

H.G.G.van den Bogart, bedrijfsgeneeskundige.

Proefstation voor de Champignoncultuur, Horst.

Prof.dr.L.J.L.D.van Griensven, moleculair bioloog.

Contact dr.A.L.Cox

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties