Cerebrale microbloedingen en cognitieve disfunctie: causale rol of uiting van onderliggend vaatlijden?

Opinie
Robert J. van Oostenbrugge
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5364
Abstract

In dit nummer van het Tijdschrift presenteren Van Norden en collega’s hun onderzoek naar de relatie tussen de aanwezigheid van cerebrale microbloedingen en cognitief functioneren in een cohort niet-demente ouderen met bekende ‘cerebral small vessel disease’ (CSVD), een aandoening van de kleine hersenvaten.1 Uit de resultaten blijkt dat de aanwezigheid, het aantal en de locatie van microbloedingen ieder onafhankelijk gerelateerd zijn aan het cognitief functioneren. De auteurs vermoeden zelfs een causale rol voor microbloedingen in het ontstaan van cognitieve disfunctie. Hiermee ben ik het oneens. Naar mijn mening zijn microbloedingen waarschijnlijk een belangrijk epifenomeen, als uiting van het onderliggende pathofysiologisch mechanisme. De onderzoekers pleiten ook voor het meenemen van microbloedingen in de evaluatie van vasculaire cognitieve disfunctie. Vanuit wetenschappelijk oogpunt ben ik het hier wel mee eens. Echter, voor de dagelijkse klinische praktijk is het nog maar de vraag of het kunstmatig scheiden van de verschillende markers voor CSVD…

Auteursinformatie

MUMC, afd. Neurologie, Maastricht.

Contact Prof.dr. R.J. van Oostenbrugge, neuroloog (r.vanoostenbrugge@mumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 juli 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Robert J. van Oostenbrugge ICMJE-formulier
Slechter cognitief presteren bij ouderen met kleine cerebrale bloedingen*
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties